ร้อยตรีระฆัง Mascot การแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ 64


 

 

         หน้าหลัก กีฬา ทบ. ครั้งที่ 67
         การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก
            - ประวัติ / เกียรติประวัติของหน่วย
            - ตารางการแข่งขัน 
            - ประธานการแข่งขันกีฬาประจำวัน
            - สนามการแข่งขัน
            - สรุปผลการแข่งขัน
            - ที่พักนักกีฬา :: คณะกรรมการ
            - การบริการ / ติดต่อประสานงาน 
         ทำเนียบนักกีฬาอาวุโส
         นักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถ ทบ. ชั้น 2
         สัญลักษณ์ของการแข่งขัน Mascot
         รายละเอียดการแข่งขันกีฬา 23 ชนิด
         แหล่งรวมดาวน์โหลดข้อมูล
         
สมุดโทรศัพท์ กีฬา ทบ. ครั้งที่ 67
         กำหนดการปฏิบัติการแข่งขันกีฬาฯ
            - พิธีเปิดฯ (3 ก.พ.60)
            - พิธีปิดฯ (8 ก.พ.60)        

           ฉบับประจำวันที่ 4 มี.ค.60 
           ฉบับประจำวันที่ 5 มี.ค.60 
           ฉบับประจำวันที่ 6 มี.ค.60 
           ฉบับประจำวันที่ 7 มี.ค.60 
           ฉบับประจำวนที่ 8 มี.ค.60 

Live Score การแข่งขันกีฬากอล์ฟ

โหลดไฟล์สูจิบัตร PDF

กำหนดการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม....
แผนผังที่พัก/สนามการแข่งขันฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กีฬา ทบ. ครั้งที่ 64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่ม
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1
45
34
28
107
2
37
31
34
102
3
17
18
23
58
4
17
26
35
78
5
6
6
22
34
6
8
9
23
40
7
8
8
21
37
8
1
7
13
21
รวม
139
139
199
477
*** 8 มี.ค.60 เวลา 13.00 น. 

VDO ประชาสัมพันธ์หน่วย...

      วีดีทัศน์ต้อนรับเข้าสู่เมืองราชบุรี
      ประวัติกรมการทหารช่าง
      ประวัติค่ายภาณุรังษี / ค่ายบุรฉัตร
      ประวัติค่ายศรีสุริยวงศ์
      จังหวัดราชบุรี  / ศาลหลักเมืองราชบุรี
      แหล่งท่องเที่ยวในหน่วยทหาร
      เพลงมาร์ช กีฬากองทัพบก
      สารจากผู้บังคับบัญชาชั้นสูง
         - พล.อ.เฉลิมชัย   สิทธิสาท (ผบ.ทบ.)
         - พล.ท.จักรชัย   โมกขะสมิต (จก.กช.)
         - พล.ต.เกษม เบญจนิรัติศัย (จก.สก.ทบ.)
      นักกีฬาอาวุโส
         - พล.ต.ณัชรพงศ์   ครุฑธา
      นักกีฬาวิ่งคบเพลิง
         - จ.ส.อ.นพดล   สิทธิวิรัช
         - จ.ส.อ.ศุภฤกษ์   กิ้มทอง
         - ส.อ.รัถเดช   น้อยเจริญ
         - ส.อ.วรพล   นุ่มเออ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

 

 

 

 

การแข่งขันกีฬา
ภายในกองทัพบก ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560


กรมการทหารช่าง และชาวจังหวัดราชบุรี
รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง
ที่
กองทัพบก ได้มอบความไว้วางใจ
ให้เป็นหน่วยรับผิดชอบจัดการแข่งขัน
กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ 6
7 ประจำปี 2560
การจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก
โดย
กำหนดให้มีการแข่งขันใน
3 - 8 มี.ค.60 
ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง จว.ราชบุรี
โดยมุ่งให้เกิดมาตรฐานในการจัดการแข่งขัน,
ความบริสุทธิ์ยุติธรรมในการตัดสิน,

เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างกำลังพล
และระหว่างหน่วย อีกทั้งเพื่อยกระดับ
การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก
ขึ้นสู่ความเป็นสากลต่อไป......

++++++++++++++++++++++++++++

  กรมการทหารช่าง และชาวจังหวัดราชบุร   ขอต้อนรับนักกีฬา, ผู้ฝึกสอน,ผู้ควบคุมทีมและเจ้าหน้าที่  ที่เกี่ยวข้องทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง และขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ที่มีส่วนในการช่วยให้การดำเนินการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามเจตนารมย์ของผู้บังคับบัญชาทุกประการ