ร้อยตรีระฆัง Mascot การแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ 64


 

         หน้าหลัก กีฬา ทบ. ครั้งที่ 67
         การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก
            - ประวัติ / เกียรติประวัติของหน่วย
            - ตารางการแข่งขัน 
            - ประธานการแข่งขันกีฬาประจำวัน
            - สนามการแข่งขัน
            - สรุปผลการแข่งขัน
            - ที่พักนักกีฬา :: คณะกรรมการ
            - การบริการ / ติดต่อประสานงาน 
         ทำเนียบนักกีฬาอาวุโส
         นักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถ ทบ. ชั้น 2
         สัญลักษณ์ของการแข่งขัน Mascot
         รายละเอียดการแข่งขันกีฬา 23 ชนิด
         แหล่งรวมดาวน์โหลดข้อมูล 
       .  กำหนดการปฏิบัติการแข่งขันกีฬาฯ
            - พิธีเปิดฯ (3 ก.พ.60) .
            - พิธีปิดฯ (8 ก.พ.60) 


        
           ฉบับประจำวันที่ 4 มี.ค.60
           ฉบับประจำวันที่ 5 มี.ค.60 
           ฉบับประจำวันที่ 6 มี.ค.60 
           ฉบับประจำวันที่ 7 มี.ค.60 


           วีดีทัศน์ต้อนรับเข้าสู่เมืองราชบุรี
           ประวัติกรมการทหารช่าง
           ประวัติค่ายภาณุรังษี / ค่ายบุรฉัตร
           ประวัติค่ายศรีสุริยวงศ์
           จังหวัดราชบรี/ศาลหลักเมืองราชบุรี
           แหล่งท่องเที่ยวในหน่วยทหาร
           เพลงมาร์ช กีฬากองทัพบก
           สารจากผู้บังคับบัญชาชั้นสูง
         - พล.อ.เฉลิมชัย   สิทธิสาท (ผบ.ทบ.)
         - พล.ท.จักรชัย   โมกขะสมิต (จก.กช.)
         - พล.ต.เกษม เบญจนิรัติศัย (จก.สก.ทบ.)
           นักกีฬาอาวุโส
              - พล.ต.ณัชรพงศ์   ครุฑธา
           นักกีฬาวิ่งคบเพลิง
              - จ.ส.อ.นพดล   สิทธิวิรัช
              - จ.ส.อ.ศุภฤกษ์   กิ้มทอง
              - ส.อ.รัถเดช   น้อยเจริญ
              - ส.อ.วรพล   นุ่มเออ

Live Score การแข่งขันกีฬากอล์ฟ
โหลดไฟล์สูจิบัตร PDF
กำหนดการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม....
แผนผังที่พัก/สนามการแข่งขันฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กีฬา ทบ. ครั้งที่ 64

เฟสบุ๊ค....
 


     
คำร้อง          พ.อ.โชติภรณ    จันทร์อยู่
     
เรียบเรียง    ส.อ.สุระชัย    ถวิลไพร     (  ดาวน์โหลดเพลง     )
  
  
  
กีฬาสร้างคน   คนสร้างกองทัพ
ทัพบกรับสร้างชาติให้ยิ่งใหญ่
ทัพบกนั้นจะอยุ่คู่ชาติไทย
ร่วมสร้างสรรค์กีฬาในทัพบกเอย
  
  
  
การกีฬาภายในกองทัพบก
ต่างหยิบยกนักกีฬามาแข่งขัน
กำลังพลในทัพบกมาแข่งกัน
สนุกสนานสามัคคีทุกปีไป
ทั้ง 8 ทีม 8 กลุ่มชุมนุมแน่น
เป็นปึกแผ่นการกีฬาจะหาใหน
กำลังพลทุกคนต่างสนใจ
ฟิตร่างกาย  ฟิตฝีมือ  คือกีฬา
  
  
  
* ชนะ  แพ้  แก่กัน  มันคือเกมส์
เราปรีด์เปรม  พบน้องพี่กันดีกว่า
อุดมการทหารบกหยิบยกมา
ทำเพื่อชาติ  ศาสนา  ประชาไทย
  
  
  
** กีฬาสร้างคน  คนสร้างกองทัพ
ทัพบกรับสร้างชาติให้ยิ่งใหญ่
ทัพบกนั้นจะอยุ่คู่ชาติไทย
ร่วมสร้างสรรค์กีฬาในทัพบกเอย
SOLO
ซ้ำ ( * , ** )