ร้อยตรีระฆัง Mascot การแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ 64


 

         หน้าหลัก กีฬา ทบ. ครั้งที่ 67
         การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก
            - ประวัติ / เกียรติประวัติของหน่วย
            - ตารางการแข่งขัน 
            - ประธานการแข่งขันกีฬาประจำวัน
            - สนามการแข่งขัน
            - สรุปผลการแข่งขัน
            - ที่พักนักกีฬา :: คณะกรรมการ
            - การบริการ / ติดต่อประสานงาน 
         ทำเนียบนักกีฬาอาวุโส
         นักกีฬาที่ได้รับเสื้อสามารถ ทบ. ชั้น 2
         สัญลักษณ์ของการแข่งขัน Mascot
         รายละเอียดการแข่งขันกีฬา 23 ชนิด
         แหล่งรวมดาวน์โหลดข้อมูล 
       .  กำหนดการปฏิบัติการแข่งขันกีฬาฯ
            - พิธีเปิดฯ (3 ก.พ.60) .
            - พิธีปิดฯ (8 ก.พ.60) 


        
           ฉบับประจำวันที่ 4 มี.ค.60
           ฉบับประจำวันที่ 5 มี.ค.60 
           ฉบับประจำวันที่ 6 มี.ค.60 
           ฉบับประจำวันที่ 7 มี.ค.60 


           วีดีทัศน์ต้อนรับเข้าสู่เมืองราชบุรี
           ประวัติกรมการทหารช่าง
           ประวัติค่ายภาณุรังษี / ค่ายบุรฉัตร
           ประวัติค่ายศรีสุริยวงศ์
           จังหวัดราชบรี/ศาลหลักเมืองราชบุรี
           แหล่งท่องเที่ยวในหน่วยทหาร
           เพลงมาร์ช กีฬากองทัพบก
           สารจากผู้บังคับบัญชาชั้นสูง
         - พล.อ.เฉลิมชัย   สิทธิสาท (ผบ.ทบ.)
         - พล.ท.จักรชัย   โมกขะสมิต (จก.กช.)
         - พล.ต.เกษม เบญจนิรัติศัย (จก.สก.ทบ.)
           นักกีฬาอาวุโส
              - พล.ต.ณัชรพงศ์   ครุฑธา
           นักกีฬาวิ่งคบเพลิง
              - จ.ส.อ.นพดล   สิทธิวิรัช
              - จ.ส.อ.ศุภฤกษ์   กิ้มทอง
              - ส.อ.รัถเดช   น้อยเจริญ
              - ส.อ.วรพล   นุ่มเออ

Live Score การแข่งขันกีฬากอล์ฟ
โหลดไฟล์สูจิบัตร PDF
กำหนดการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม....
แผนผังที่พัก/สนามการแข่งขันฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กีฬา ทบ. ครั้งที่ 64

เฟสบุ๊ค....
 


( Download Mascot )

 

             ในการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่ 67 ประจำปี 2560  ในครั้งนี้    กรมการทหารช่าง ได้ใช้ค้างคาวเป็นตัวนำโชค ในการจัดการแข่งขันโดยมีชื่อว่า “ ร้อยโทระฆั ” เพื่อแสดงความหมายไว้ดังนี้
 • ค้างคาว เป็นสัญญลักษณ์ของการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
 • คือสื่อของความหมายเป็นหมู่เหล่า ที่มีความรัก ความสามัคคี มีระเบียบวินัย เห็นได้จากการ อาศัยอยู่ในถ้ำอันเป็นกลุ่มก้อน การบินออกจากถ้ำเพื่อไปหาอาหาร จะบินออกเป็นสายอย่างมีระเบียบ โดยไม่แตกแถวเปรียบได้กับทหารที่มีความรัก ความสามัคคี มีระเบียบวินัย ยึดหมั่นในคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด
 • ลักษณะของค้างคาวในการออกหากิน จะมีตัวแรกที่สละชีวิตบินนำออกมาก่อนโดยยอมรับเป็นเหยื่อของเหยี่ยว นกเขา เพื่อให้ส่วนใหญ่ปลอดภัย เปรียบเช่น ทหาร ที่แม้จะรู้ความตายอยู่ข้างหน้าก็พร้อมจะพลีชีพ เพื่อรักษาไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประโยชน์สุขพี่น้องชาวไทยได้ทุกเมื่อ
 • ค้างคาวคือผู้รักษาระบบนิเวศ เมื่อค้างคาวกินผลไม้ก็เป็นการช่วยผสมเกสรและแพร่พันธ์ให้แก่ต้นไม้ และช่วยกินแมลง ซึ่งศัตรูร้ายของพืช ทำให้สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล เปรียบเสมือนทหารที่มีหน้าที่ในการสมานฉันท์ปัญหาต่างๆ ของชาติบ้านเมือง เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวไทยอาศัยอยู่ร่วมกันโดยความสงบสุขร่มเย็น
 • ค้างคาวเชี่ยวชาญในเวลากลางคืน ดังเช่นทหารที่จะต้องมีความสามารถในการปฏิบัติการรบในเวลากลางคืน
 • จากคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของค้างคาว กรมการทหารช่าง จึงถือเป็น ตัวนำโชค สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 56 ประจำปี 2549 โดยใช้ชื่อว่า " นายระฆัง " ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันปีต่อๆ มา นายระฆังได้รับการเลื่อนยศตามลำดับคือ
  - การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 57 ประจำปี 2550 เป็น " สิบโทระฆัง "
  - การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 58 ประจำปี 2551 เป็น " สิบเอกระฆัง "
  - การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 61 ประจำปี 2554 เป็น " จ่าสิบเอกระฆัง "
  - การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 64 ประจำปี 2557 เป็น " ร้อยตรีระฆัง "
  - การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560 เป็น " ร้อยโทระฆัง "

             " ระฆัง " สื่อความหมายว่า ค้างคาวจำนวนมากอาศัยอยู่ในถ้ำระฆัง ซึ่งอยู่ภายในค่ายบุรฉัตร และถ้ำระฆังแห่งนี้มีประวัติที่สำคัญและน่าภูมิใจคือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จประพาส และทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อ จปร 118 ไว้บริเวณผนังถ้ำแห่งนี้ด้วย(สันนิษฐานว่าเสด็จฯ เมื่อ ร.ศ.118 พ.ศ.2442)
             ถ้ำระฆัง ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขางู ซึ่งยังคงมีระบบนิเวศ และวิถีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีฝูงลิงจำนวนมากอาศัยอยู่ และจะออกมาปรากฏตัวอยู่บริเวณสองข้างทางที่นักกีฬา และนักกอล์ฟใช้สัญจรเข้าออกสนามกอล์ฟภาณุรังษี เป็นที่น่ารักของผู้พบเห็น กรมการทหารช่างจึงได้นำลิงน้อยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสัญบลักษณ์การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 64 ประจำปี 2557 นี้ด้วย

    

กำหนดการแข่งขัน ไฟล์ PDF         กำหนดการแข่งขัน ไฟล์ PDF         กำหนดการแข่งขัน ไฟล์ PDF         กำหนดการแข่งขัน ไฟล์ PDF         กำหนดการแข่งขัน ไฟล์ PDF

กำหนดการแข่งขัน ไฟล์ PDF         กำหนดการแข่งขัน ไฟล์ PDF         กำหนดการแข่งขัน ไฟล์ PDF         กำหนดการแข่งขัน ไฟล์ PDF         กำหนดการแข่งขัน ไฟล์ PDF

กำหนดการแข่งขัน ไฟล์ PDF         กำหนดการแข่งขัน ไฟล์ PDF         กำหนดการแข่งขัน ไฟล์ PDF         กำหนดการแข่งขัน ไฟล์ PDF         กำหนดการแข่งขัน ไฟล์ PDF

กำหนดการแข่งขัน ไฟล์ PDF         กำหนดการแข่งขัน ไฟล์ PDF         กำหนดการแข่งขัน ไฟล์ PDF         กำหนดการแข่งขัน ไฟล์ PDF         กำหนดการแข่งขัน ไฟล์ PDF

กำหนดการแข่งขัน ไฟล์ PDF         กำหนดการแข่งขัน ไฟล์ PDF         กำหนดการแข่งขัน ไฟล์ PDF

 

( Download Mascot )